Chiu Man-Cheuk
----
 
English: Vincent CHIU
Cantonese: CHIU Man-Cheuk
Mandarin: ZHAO Wen-Zhao
"Wong Fei-Hung" - Once Upon A Time In China 4
 
 

Filmography

Actor:

Green Snake (1993) Once Upon a Time in China IV (1993) Once Upon a Time in China V (1994) Chinese Feast, The (1995) Blade, The (1995) Mahjong Dragon (1997) Blacksheep Affair, The (1998) Body Weapon (1999) Fist Power (2000)