Won Jin
----
 
English: ?
Cantonese: YUEN Jung AKA YUEN Jan

Mandarin: YUAN Zhen
Real Name: KIM Won-Jun AKA Won-Jin

"Sunny" - Scorpion King
 
 

Filmography

Actor:
Operation Scorpio (1992) Women On The Run (1993) China Strike Force (2000)